1. Informació del titular del lloc web

El titular del lloc web https://publi2000.com és:
SA CREU DE FORNELLS S.L, B63257828
Adreça Postal: C/ Josep Iturbi 15, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Barcelona.
Telèfons: 93 580 33 57 / 609 806 658
Correu electrònic: publi2000@publi2000.com

2. Objecte

Mitjançant aquest lloc web, Publi2000 proporciona informació sobre l’empresa i els seus productes.

3. Termes

L’ús d’aquest lloc web li atribueix la condició d’usuari del lloc web (d’ara endavant “usuari”) i implica la plena acceptació, i sense reserves, de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, en la versió publicada per Publi2000 al mateix moment en què l’usuari accedeix al lloc web.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present avís legal. A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius dels drets i interessos de tercers. L’usuari no ha de realitzar un ús indegut del lloc web mitjançant la introducció intencionada en el mateix de virus, trojans, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. L’usuari no intentarà tenir accés no autoritzat al lloc web, al servidor en què aquest lloc es trobi allotjat o a qualsevol altre servidor, ordinador, equip o base de dades relacionats amb el lloc web. L’usuari es compromet a no atacar el lloc web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

4. Enllaços

La publicació d’enllaços a llocs web d’altres persones, organitzacions o empreses no comporta control algun per part de Publi2000 del contingut d’aquests altres llocs web. En cas que l’usuari detecti que algun d’aquests continguts pugui ser contrari a la llei o que lesioni béns o drets d’un tercer, podrà posar-ho en coneixement de Publi2000 enviant un e-mail a publi2000@publi2000.com, amb la finalitat de dur a terme les accions que corresponguin.

Publi2000 admet que es puguin realitzar enllaços al seu lloc web sempre que es realitzin a la pàgina d’inici i no es realitzin pràctiques de framing.

5. Drets propietat intel·lectual

La totalitat de l’lloc web: text, imatges, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual.

En cap cas permetre l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual. Per tant, la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en el lloc web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

Publi2000 és la titular dels drets de propietat intel·lectual o ostenta les llicències d’ús necessàries de tots els elements que configuren el lloc web per al seu ús i explotació a través del mateix. L’autor del disseny del lloc web és Antonio Marquès Durán.

6. Drets propietat industrial

Les marques, logotips, adreces d’Internet que apareixen en el lloc web estan protegits per la legislació vigent aplicable. L’ocupació dels mateixos i, especialment la seva alteració, queda prohibit, tret que existeixi un consentiment previ per escrit per part de Publi2000 o del titular del signe o que el seu ús estigui legalment admès.

7. Protecció de dades

Veure la Política de protecció de dades.

8. Cookies

Veure la Política de cookies.

9. Durada

Publi2000 tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats de forma unilateral, total o parcialment. La vigència temporal d’aquest avís legal coincideix amb el temps de publicació en aquest lloc, fins que sigui modificat de forma total o parcial per Publi2000.

Publi2000 podrà donar per acabat, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’est lloc web, sense possibilitat de sol·licitar indemnització alguna per part de l’usuari.

15 de febrer de 2023