1. Objecte

La present política de protecció de dades s’aplica a les dades de caràcter personal que es puguin recollir a través del lloc web https:/publi2000.com i en concret respecte a les dades que puguin enviar-se a través dels formularis de contacte de https:/publi2000.com o de l’enviament de correus electrònics a l’adreça publi2000@publi2000.com o de la comunicació a través dels telèfons de contacte.

L’accés al lloc web també implica la instal·lació de cookies pròpies i de tercers en l’equip de l’usuari. Veure per a més informació la nostra Política de cookies.

2. Responsable del tractament

A continuació s’indiquen les dades del Responsable del tractament:

− Identitat: SA CREU DE FORNELLS S.L, B63257828
− Adreça Postal: C/ Josep Iturbi 15, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Barcelona.
− Telèfons: 93 580 33 57 / 609 806 658
− Correu electrònic: publi2000@publi2000.com

3. Finalitat del tractament de les seves dades

Publi2000 tractarà les dades que ens proporcioni a través dels formularis de contacte o de l’enviament de correus electrònics a l’adreça publi2000@publi2000.com o de la comunicació a través dels telèfons de contacte amb la finalitat de poder respondre a la sol·licitud que pugui plantejar. Les dades es conservaran durant el termini necessari per poder atendre qualsevol responsabilitat originada pel tractament de les seves dades.

Així mateix, en el cas que assenyali afirmativament la casella específica inclosa sota el formulari, les dades del formulari s’utilitzaran amb la finalitat de poder remetre-li informació comercial relativa als productes que comercialitza Publi2000 (articles publicitaris i promocionals) ja sigui per via telefònica, sms o a través del seu correu electrònic. Les seves dades seran conservades de forma indefinida per Publi2000, mentre no exerceixi el seu dret d’oposició.

4. Legitimació

La base legal per al tractament és el seu consentiment.

Les dades assenyalades en els formularis de contacte com “requerit” seran necessàries per poder atendre la sol·licitud, per la qual cosa si no es proporcionen podria no respondre’s a la petició.

5. Destinataris

Les seves dades no es comunicaran a tercers. Publi2000 contracta l’allotjament d’aquest lloc web a webempresa a través l’Antonio Marqués

6. Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Responsable del tractament està tractant dades personals que li concerneixin i a sol·licitar l’accés a les mateixes o el dret a portabilitat, així com a sol·licitar la seva rectificació si són inexactes o la supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals fossin recollides.

Així mateix, en determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas solament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Respecte a les dades que Publi2000 utilitzi per a finalitats comercials, l’usuari podrà oposar-se en tot moment a aquest tractament i les dades deixaran de tractar-se per a aquestes finalitats a partir d’aquest moment. Per a això, en les comunicacions que se li remetin a l’usuari s’inclourà un mecanisme perquè pugui donar-se de baixa fàcilment.

Els usuaris que vulguin exercir aquests drets davant Publi2000, hauran de dirigir-se a l’adreça postal de Publi2000 o correu electrònic publi2000@publi2000.com

Es recorda als usuaris que tenen dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent o si desitgen obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades. L’autoritat de control competent seria l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Poden posar-se en contacte amb la mateixa a través del seu lloc web www.agpd.es.

15 de febrer de 2023